A3 Plagenbestrijding is de specialist als het gaat om de bestrijding van ratten.

 

Bestrijding van ratten

De bestrijding van ratten kan plaatsvinden door middel van het plaatsen van vallen of het plaatsen van lokaasdepots met rodenticiden die toegelaten zijn door het CTGB.

Effectieve en duurzame rattenbestrijding

Wanneer een woning of een bedrijfspand eenmaal door ratten wordt geplaagd, is een expert nodig of te achterhalen waar de ratten zich verstoppen. Ook onderzoekt een expert hoe ze verwijderd kunnen worden en welke aanpassingen moeten worden verricht om te voorkomen dat de ratten weer terugkeren. A3 Plagenbestrijding is professioneel opgeleid en hebben heeft ruime ervaring in het bestrijden van rattenplagen. Onze experts kunnen zodoende effectief rattenplagen controleren, uitschakelen én voorkomen. Op deze manier wordt niet alleen een bestaande rattenplaag beëindigd, maar worden ook preventieve maatregelen genomen tegen nieuwe rattenplagen.

Rattenplagen controleren

Wordt een woning getroffen door een rattenplaag, dan betekent dit ook dat zich ergens in of rondom het huis één of meerdere rattennesten bevinden. Om definitief een eind te maken aan een rattenplaag is het van belang dat ook deze nesten worden opgeruimd. Rattennesten kunnen zich op zolder, in muren of elders bevinden. Hit hangt ook af van het soort rat dat zich in het huis bevindt. De experts van A3 Plagenbestrijding kunnen achterhalen om welk type rat het gaat en waar zij hun nesten hebben aangelegd.

Ratten bestrijden

A3 Plagenbestrijding gebruikt verschillende methodes om in een woning aanwezige ratten te bestrijden. Binnenshuis kan gewerkt worden met lokdozen met rodenticiden of met klemmen. A3 Plagenbestrijding voldoet aan de voorwaarden die het CTGB stelt voor het gebruik van rodenticiden. Buitenshuis wordt enkel met klemmen gewerkt.

Per individuele rattenplaag bepalen onze experts hoeveel van deze dozen nodig zijn. Daarnaast wordt geïnventariseerd of er met klemmen, dan wel met rodenticiden gewerkt gaat worden en waar deze het beste geplaatst kunnen worden.

 

Nieuwe rattenplagen voorkomen

Ratten bestrijden betekent niet alleen dat de bestaande rattenplaag wordt beëindigd, maar ook dat ervoor wordt gezorgd dat geen andere ratten in de woning terugkeren. A3 Plagenbestrijding kan achterhalen hoe de ratten het gebouw zijn binnengekomen en hoe zij zich hierin hebben weten te verspreiden. Op basis hiervan kunnen onze experts ook maatregelen treffen om deze toegang tot het huis te dichten, zodat niet alleen de huidige rattenplaag is beëindigd maar het gebouw ook beschermd is tegen nieuwe rattenplagen.

Daarnaast kunnen de experts van A3 Plagenbestrijding aanvullende aanbevelingen doen voor aanpassingen aan het gebouw of de omgeving waarmee rattenplagen worden voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

  • een betere afvalopslag en afvalverwerking
  • verkleinen van vertilatieopeningen door middel van stootvoegroosters
  • gladde buitenmuren realiseren
  • grindstroken langs de buitenwand plaatsen

 

De bruine rat

ratten-bestrijding

Lichaam: 22 tot 30 cm, staart iets korter dan het lichaam.
Kleur: Grijs-Bruin.
Gewicht: 350 tot 500 gram.
Voortplanting; Vrouwtjes zijn na 3 maanden geslachtsrijp.
Leefperiode: Ze leven 1 tot 3 jaar.
Draagtijd: 21 tot 23 dagen; 7 tot 10 jongen.

 

Ratten zijn cultuur volgers. Waar mensen/dieren zijn, verblijven ook ratten. Het zijn alleseters en leven langs slootkanten, riolen, mestputten, in gebouwen en op stortplaatsen. De schade en overlast is vooral bevuiling, knaagschade en het overbrengen van ziektes. Bij mensen o.a. de ziekte van Weil en bij vee de varkenspest, pseudo vogelpest e.a. Een plaag kan voorkomen worden door objecten ontoegankelijk te maken. Maak ventilatieopeningen van buitenmuren niet groter dan 0,5 cm, gebruik gladde buitenmuren en maak grindstroken langs de buitenwand. Zorg ook voor een goede hygiëne en verwijder het afval rond gebouwen.